Sản phẩm

Phần mềm Quản lý cán bộ công nhân viên chức

- Quản lý hồ sơ, sơ yếu lí lịch của cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị mình.
- Quá trình làm việc, thuyên chuyển công tác, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước.
- Quản lý các phòng ban, đơn vị trực thuộc của đơn vị.
- Quản lý ngày công, ngạch lương, bậc lương cho đơn vị của mình.
- Tính lương, quản lý quỹ lương cho đơn vị.
- Lưu trữ, sắp xếp dử liệu, biểu mẫu, hợp đồng của đơn vị mình.

GIAO DIỆN:
- Quản lý DANH MỤC:

- Quản lý HỒ SƠ:

- Quản lý LƯƠNG:

Call: 0932.441.882 để được tư vấn miễn phí và báo giá ưu đãi nhất.